บริการติตต่อหน่วยงานราชการ

3,000.00฿

บริการติตต่อหน่วยงานราชการ ขอใบอนุญาตค้าของเก่า
ขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ขอเป็นผู้นำเข้าและส่งออก

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่าและขายทอดตลาดต้องขออนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนประกอบธุรกิจ ซึ่งใบอนุญาตค้าของเก่านั้นจะเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว จะโอนกันไม่ได้ยกเว้นในกรณีนิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร ซึ่งใบอนุญาตค้าของเก่าและขายทอดตลาดจะหมดอายุเหมือนกันในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นต่ออายุได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 90 วัน สำหรับการค้าของเก่านั้นต้องทำการค้าของเก่าในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งหนึ่งใบอนุญาตค้าของเก่าใช้ได้เฉพาะหนึ่งร้านค้า โดยผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่าและขายทอดตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษตามกฎหมาย ผู้ค้าที่จะติดต่อทําธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้า และลดความซ้ําซ้อนในการป้อนข้อมูลของผู้ค้าที่จะต้องมีการ บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้ามาประมูลงานของรัฐ นอกจากนี้ทําให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ค้าเพื่อในไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดเกรดผู้ค้าและการวิเคราะห์เชิงสถิติต่างๆ เป็นต้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อนำข้อมูลเข้าเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

รหัสสินค้า: 008 หมวดหมู่:

บริการติตต่อหน่วยงานราชการ ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ขอเป็นผู้นำเข้าและส่งออก

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่าและขายทอดตลาดต้องขออนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนประกอบธุรกิจ ซึ่งใบอนุญาตค้าของเก่านั้นจะเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว จะโอนกันไม่ได้ยกเว้นในกรณีนิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร ซึ่งใบอนุญาตค้าของเก่าและขายทอดตลาดจะหมดอายุเหมือนกันในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นต่ออายุได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 90 วัน สำหรับการค้าของเก่านั้นต้องทำการค้าของเก่าในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งหนึ่งใบอนุญาตค้าของเก่าใช้ได้เฉพาะหนึ่งร้านค้า โดยผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่าและขายทอดตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษตามกฎหมาย ผู้ค้าที่จะติดต่อทําธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้า และลดความซ้ําซ้อนในการป้อนข้อมูลของผู้ค้าที่จะต้องมีการ บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้ามาประมูลงานของรัฐ นอกจากนี้ทําให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ค้าเพื่อในไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดเกรดผู้ค้าและการวิเคราะห์เชิงสถิติต่างๆ เป็นต้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อนำข้อมูลเข้าเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “บริการติตต่อหน่วยงานราชการ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *