วิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่คนทั่วไปจ่ายให้รัฐ เมื่อมีเงินได้ก็ต้องเสียภาษี แต่จะทำอย่างไรให้เสียภาษีในอัตราที่ต่ำที่สุด หลักการง่าย ๆ คือ กะจายรายได้ เพื่อลดหย่อน ระบุประเภทรายได้ให้เสียภาษีน้อยที่สุด จดทะเบียนสมรส...
รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น  สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ หลักสูตรการสอนการใช้งาน   เหมาะกับ 1. ท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง2. ท่านที่ไม่จบบัญชี...
สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทุกประเภท ทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) คือ ภาษี ประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร...
บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์

บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์

บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์ บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์   ในเบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่า ธุรกิจนำเที่ยว คืออะไร เพื่อใช้ในการวางแผนภาษี ในส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย...
การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต

การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต

การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต “ การเฉลี่ยภาษีซื้อ ” อย่างไรให้ถูกต้อง “ การเฉลี่ยภาษีซื้อ ” อย่างไรให้ถูกต้อง  กิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หลายแห่ง เมื่อก่อร่างสร้างตัวจนธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น มักมีธุรกิจที่สร้างรายได้แตกต่างกันหลายประเภท...