เลือกหน้า
รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น  สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ หลักสูตรการสอนการใช้งาน   เหมาะกับ 1. ท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง2. ท่านที่ไม่จบบัญชี...
สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทุกประเภท ทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) คือ ภาษี ประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร...
บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์

บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์

บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์ บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์   ในเบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่า ธุรกิจนำเที่ยว คืออะไร เพื่อใช้ในการวางแผนภาษี ในส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย...
การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต

การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต

การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต “ การเฉลี่ยภาษีซื้อ ” อย่างไรให้ถูกต้อง “ การเฉลี่ยภาษีซื้อ ” อย่างไรให้ถูกต้อง  กิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หลายแห่ง เมื่อก่อร่างสร้างตัวจนธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น มักมีธุรกิจที่สร้างรายได้แตกต่างกันหลายประเภท...
ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน มีบัญชี ภาษีเกี่ยวข้อง?

ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน มีบัญชี ภาษีเกี่ยวข้อง?

ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน มีบัญชี ภาษีเกี่ยวข้อง? ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ทั้งเบี้ยประกัน และภาษีที่กิจการออกให้ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลสำคัญขององค์กร ซึ่งการเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต...
โอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม โอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลกระทบทางภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปแบบ : เป็นการตกลงร่วมหุ้นทำกิจการและแบ่งกำไรกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป...