เชื่อเถอะว่าทุกอย่างในชีวิตควรจะต้องมีแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงิน
การวางแผนทางการเงินไม่ใช่ว่าคุณต้องมีเงินถึงควรทำ แต่กลับกันยิ่งเรามีจำกัด
แผนเรายิ่งต้องชัดเจน
.
การวางแผนทางการเงินจะช่วยเราให้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
📌 รู้สถานะของตัวเองอย่างชัดเจน
📌 สามารถตั้งเป้าหมายของชีวิตได้
📌 รู้ว่าในวัยเกษียณจะต้องใช้ชีวิตอย่างไร
📌 รู้ว่าเสี่ยง เพื่อจะได้ไม่ประมาทในเรื่องการเงินการลงทุน
📌 จัดวางเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
แล้วแบบนี้ถ้าใครอยากเริ่มวางแผนทางเงินต้องทำอย่างไรดีล่ะ?
ต้องไปจ้างที่ปรึกษาหรือเปล่า จริงๆ แล้วไม่ต้องเลยครับ
เราสามารถวางแผนทางการเงินส่วนตัวได้อย่างง่ายๆโดย
.
✅ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
✅ ทำรายการหนี้ปัจจุบันและอนาคต และควรหยุดก่อหนี้เพิ่ม
✅ เมื่อมีรายรับให้กันเงินออกมาทันที และไม่นำมาใช้นอกเหนือเป้าหมาย
✅ วางแผนสำหรับลงทุนในระยะยาวเพื่ออนาคต
✅ ทบทวนแผนการเงินทุก 3-5 ปี
.
แม้ว่าการวางแผนการเงินจะบอกทิศทางให้ชีวิตเรา แต่ถึงเวลาจริงๆ
อะไรก็ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ เพียงแต่ว่าหากเราทำตามแผนมาอย่างมั่นคง
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมรับมืออยู่แล้ว