ระบบบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร?
ระบบบัญชีอาจไม่ใช่สิ่งแรกๆ ที่ผู้ทำธุรกิจหลายคนนึกถึง แต่ระบบบัญชีที่ดี มีความสำคัญอย่างมากในการทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ ทั้งใช้ในการหาแหล่งเงินทุน และการช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วระบบบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร?
ลดต้นทุน ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด
โปรแกรมบัญชีออนไลน์นั้น นอกจากเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนลดต้นทุน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วย โดยคุณภีมได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ของบริษัท Peak ที่เปลี่ยนมาใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) แทน พบว่าช่วยให้กิจการลดต้นทุนค่าเอกสารได้จำนวนมาก และยังช่วยลดภาระที่บริษัทแบกรับในหลายส่วนอีกด้วย
“เดิมทีบางธุรกิจต้องใช้นักบัญชีหลายคน สมมติมีสามคน อาจต้องลงทุนด้วยจำนวนเงินถึง 720,000 บาทต่อปี นี่คือจำนวนเงินที่สามารถนำไปลงทุนด้านการตลาดหรือการลงทุนด้านอื่นๆได้อีก”
นอกจากนั้น ระบบบัญชีออนไลน์ยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะการทำบัญชีเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความละเอียด และแม่นยำ การใช้ระบบบัญชีออนไลน์ที่มีเทคโนโลยี AI คอยช่วยเหลือ จะช่วยป้องกันความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณภาษี, การคำนวณค่าใช้จ่าย, การกระทบยอดธนาคาร (การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ว่ายอดที่บันทึกในบัญชีและยอดเงินฝากในธนาคารตรงกันหรือไม่) หรือ การจัดการงบกระแสเงินสด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SMEs
ระบบบัญชีที่ดีช่วยให้ธุรกิจเติบโต
“ระบบบัญชี ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถได้ข้อมูลบัญชีที่ดี และจัดการธุรกิจของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการทำบัญชีที่ดีเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้ เพราะสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ธุรกิจที่มีข้อมูล ใช้ข้อมูล และตัดสินใจจากข้อมูล จะมีการตัดสินใจที่แม่นยำกว่า”
คุณภีมได้แบ่งปันมุมมอง และประโยชน์สำคัญของการพัฒนาระบบบัญชี ที่มากกว่าแค่ช่วยลดภาระ ซึ่งสำหรับคุณภีมมองว่า การที่ธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดีและเป็นระบบนั้น ถือเป็นเครื่องมือต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องดิ้นรนมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากทำให้การตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นระบบแล้ว การเปลี่ยนมาใช้ระบบบัญชีออนไลน์ ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องมาพะวงหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องระบบบัญชีของบริษัท และสามารถใช้เวลาไปกับการดูแลงานส่วนอื่นๆ ที่สำคัญของธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาด, งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ
ตอบโจทย์การทำงานยุค New Normal
แน่นอนว่าจากสถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่รูปแบบดิจิทัล ทำให้ทุกภาคธุรกิจต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็น Work From Home ซึ่งการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มี Cloud Technology จะทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาทำงานพร้อมกันได้ เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ เพราะข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลา
เทคโนโลยีจะเชื่อถือได้แค่ไหน
ในแง่ของความน่าเชื่อถือของโปรแกรมระบบบัญชี คุณภีมเผยว่าเคยได้ยินคำถามมามากมายเกี่ยวกับความฉลาดของระบบ ซึ่งคุณภีมยอมรับว่าปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา และระบบเองอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่หากใช้งานไปเรื่อยๆ ระบบก็จะพัฒนาตัวเองตาม