ซื้อของจากจีน จัดเอกสารส่งรับทำบัญชีอย่างไร สรรพากรOK

พ่อค้าแม่ค้า Online ขายสินค้าผ่าน Facebook Shoppee Lazada จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จัดทำเอกสาร รับทำบัญชี จัดส่งสำนักงานบัญชี หรือ จัดทำเอกสารบัญชีเองภายใน ต้องทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

การซื้อของจากจีนมีทั้งสั่งซื้อเอง โอนเงินผ่านตัวกลาง นำเข้าเองผ่านกรมศุลกากรเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนนำเข้า หรือจัดส่งมาทางรถยนต์ เรือ

ต้องทำเอกสารอย่างไร

การนำเข้ามี 2 แบบ

1. นำเข้าโดยใช้ชื่อของบริษัทเอง (ถูกต้องผ่านกรมศุลกากร) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่จะได้เอกสารประกอบการนำเข้า เอกสารต้นทุนค่าใช้จ่ายที่  ถูกต้อง ถูกต้องทั้งกรมศุลกากร และกรมสรรพากร
ยอดนำเข้ามากกว่า 1500 หยวน สามารถขอทำเอกสารนำเข้า Form E ซึ่งจะทำให้ภาษีนำเข้าสามารถลดลงสูงสุดได้ถึง 0%

2. นำเข้าโดยทั่วไป ชื่อเอกสารนำเข้าเป็นของ shipping กรณีนี้จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าเพื่อนำมาใช้ในการบันทึกบัญชี พิสูจน์ต้นทุนในการจัดทำกำไรขาดทุน

————————————————————————————————————————–

เอกสารที่จำเป็นต้องมีเพื่อประกอบการ นำเข้าสินค้าจากจีน

1. ใบสำคัญจ่าย และใบโอนเงิน

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย พร้อมรายละเอียดการจ่าย ต้องมีข้อมูลระบุ
ชื่อที่อยู่ผู้รับ
วันที่จ่ายเงิน
ประเภทรายละเอียดรายการจ่าย สินค้าต่างๆ ที่ซื้อ รายละเอียดการสั่งซื้อ แชทไลน์ สรุปรายการสั่งซื้อ
ลงลายมื่อผู้รับ / ใบโอน
ผู้อนุมัติจ่าย กรรมการบริษัท

2. Stock Card

Stock card คือ รายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าของบริษัท การบันทึกข้อมูลประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้า ทั้งการซื้อเข้าขายออกหรือโอนสินค้าไปยังคลัง สาขา หน่วยงานอื่น ให้ยืม ทำให้ทราบว่าสินค้านั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง และปัจจุบันเหลืออยู่ที่ใดและเป็นปริมาณเท่าไหร่ อยู่ในสถานที่ใด ทุกบริษัทต้องการใช้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อสรรพากร

3. ใบสำคัญรับเงิน / หลักฐานการชำระเงิน / สำเนาบัตรประชาชน

ใบสำคัญรับเงิน
— เอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน

หลักฐานการชำระเงิน
— ใบโอนเงินผ่านธนาคาร
ใบโอนเงินผ่าน Agency
หน้าจอหลักฐานการยืนยันการแลกเงิน

สำเนาบัตรประชาชน
— กรณีที่ผู้รับเงินยินยอม

4 ข้อที่ เจ้าของกิจการ Check ความเข้าใจในงบการเงิน แบบ ภงด 50 ก่อนนำส่ง

เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วต้องทำอะไรบ้าง

ทุนจดทะเบียนต้องนำฝากธนาคารเต็มจำนวนหรือไม่

ทุน 1 ล้านบาท ต้องนำฝากเข้าบัญชีบริษัทเต็ม 100% หรือไม่

ทุนจดทะเบียนกับทุนชำระต่างกันอย่างไร

ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ทุนชำระแล้ว 25% ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

บุคคลธรรมดาโอนย้ายกิจการมาเป็นนิติบุคคล

ต้องทำอะไร จะโดนตรวจสอบหรือไม่

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

ค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ แท็กวี่ พี่วิน grab ค่าอาหารเลี้ยงพนักงาน Lineman ค่าวัคซีน เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่

บิลที่สรรพากร OK เป็นยังไง

บิลเงินสด ซื้อของผ่านไลน์ ซื้อของผ่าน Shopee lazada ทำอย่างไรเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

เอกสารที่ต้องเก็บเพื่อถูกต้องนำมาใช้ทางภาษีได้

เอกสารที่ต้องเก็บมีอะไรบ้างเพื่อตรวจสอบจะได้มีนำยื่นให้ถูกต้อง

เอกสารที่ต้องส่ง สนง บัญชี รับทำบัญชี

ส่งเอกสารอย่างไรให้ สนง ได้รับครบถ้วนถูกต้อง แจ้งสนงอย่างไรเพื่อให้ตรงกับประเภทค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

ซื้อทรัพย์สินจากกรรมการ บุคคลธรรมดา นำเข้าบริษัทอย่างไร ได้หรือไม่

ซื้อรถ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บสินค้าจากกรรมการ บุคคลธรรมดา ร้านขายมือ 2 นำมาเป็นของบริษัทอย่างไร

กู้เงินธนาคารเพื่อนำมาใช้ในกิจการทำอย่างไร

กู้เงินธนาคาร กรรมการเป็นผู้ค้ำ หรือกรรมการกู้ยืมเงินมาเพื่อกิจการทำอย่างไรให้สรรพากร Ok

ซื้อของไม่มีบิล ต้องทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ทำอย่างไร

ใบรับรองใบเสร็จรับเงิน ทำอย่างไร เราสอนแนะนำให้ลูกค้าทำอย่างถูกต้อง

ข้อดีของการจด VAT

มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบบริษัท ได้
ตรวจสอบบริษัทจด VAT

สรรพากรรู้รายได้เราจากไหน และจดหมายสรรพากรที่ได้ต้องทำอย่างไร

รายได้ หัก ณ ที่จ่าย เงินเข้าบัญชี มีคนแจ้งสรรพากร รายได้อะไรของเราที่สรรพากรรู้บาง