บทความด้านภาษี

สำนักงานบัญชี หจก. เคพีซีเอส การบัญชี และภาษีอากร บริการรับทำบัญชี ครบวงจร

บริการของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความด้านภาษี

สำนักงานบัญชี หจก. เคพีซีเอส การบัญชี
และภาษีอากร บริการรับทำบัญชี ครบวงจร

บริการของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความด้านภาษี


วิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่คนทั่วไปจ่ายให้รัฐ เมื่อมีเงินได้ก็ต้องเสียภาษี แต่จะทำอย่างไรให้เสียภาษีในอัตราที่ต่ำที่สุด หลักการง่าย ๆ คือ กะจายรายได้ เพื่อลดหย่อน ระบุประเภทรายได้ให้เสียภาษีน้อยที่สุด จดทะเบียนสมรส...

อ่านเพิ่มเติม
รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการรับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น  สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ หลักสูตรการสอนการใช้งาน   เหมาะกับ 1. ท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง2. ท่านที่ไม่จบบัญชี...

อ่านเพิ่มเติม
สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่มสรุปความรู้เบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทุกประเภท ทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) คือ ภาษี ประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร...

อ่านเพิ่มเติม
บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์

บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์

บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์บัญชี ภาษี ธุรกิจนำเที่ยว กิจการบริษัททัวร์   ในเบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่า ธุรกิจนำเที่ยว คืออะไร เพื่อใช้ในการวางแผนภาษี ในส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย...

อ่านเพิ่มเติม
การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต

การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต

การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการซื้อมาขายไป บริการ ผลิต“ การเฉลี่ยภาษีซื้อ ” อย่างไรให้ถูกต้อง“ การเฉลี่ยภาษีซื้อ ” อย่างไรให้ถูกต้อง  กิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หลายแห่ง เมื่อก่อร่างสร้างตัวจนธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น มักมีธุรกิจที่สร้างรายได้แตกต่างกันหลายประเภท...

อ่านเพิ่มเติม
ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน มีบัญชี ภาษีเกี่ยวข้อง?

ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน มีบัญชี ภาษีเกี่ยวข้อง?

ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน มีบัญชี ภาษีเกี่ยวข้อง?ประกันชีวิตกรรมการ สวัสดิการพนักงาน โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ทั้งเบี้ยประกัน และภาษีที่กิจการออกให้ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลสำคัญขององค์กร ซึ่งการเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต...

อ่านเพิ่มเติม
โอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่มโอนทรัพย์สินเป็นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลกระทบทางภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปแบบ : เป็นการตกลงร่วมหุ้นทำกิจการและแบ่งกำไรกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป...

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 91 94

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 91 94

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 91 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ              ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด            โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี...

อ่านเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน : สวัสดิการ ผลประโยชน์เพิ่ม

ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน : สวัสดิการ ผลประโยชน์เพิ่ม

ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน : สวัสดิการ ผลประโยชน์เพิ่ม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน อ่านข้อหารือเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ เป็น ค่าใช้จ่ายกิจการ รายได้พนักงานหรือไม่ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน : สวัสดิการ ประโยชน์เพิ่ม ที่นายจ้างให้และภาระภาษีสำหรับพนักงาน...

อ่านเพิ่มเติม
ภ.ง.ด.50 คืออะไร

ภ.ง.ด.50 คืออะไร

ภ.ง.ด.50 คืออะไร ภ.ง.ด.50 คืออะไร เช็คก่อน ยื่นงบการเงินและแบบ 2561 ภ.ง.ด. 50 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ โดยการยื่น...

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ สรุปความแตกต่าง

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ สรุปความแตกต่าง

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ สรุปความแตกต่างภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ (ภาษีซื้อห้ามขอคืน)  คืออะไร ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน     คือ   ภาษีซื้อที่ขอคืนได้ แต่ไม่ใช้สิทธิในการขอคืน ไม่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ :...

อ่านเพิ่มเติม
การบันทึกรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งออก

การบันทึกรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งออก

การบันทึกรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งออก การบันทึกรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งออก - เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก มีดังนี้การส่งออก (อังกฤษ: export) หมายถึง การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่ปลายทางในทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ...

อ่านเพิ่มเติม
กรรมการกู้ยืมเงินแทนบริษัท : ดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจการ ?

กรรมการกู้ยืมเงินแทนบริษัท : ดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจการ ?

กรรมการกู้ยืมเงินแทนบริษัท : ดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจการ ? กรรมการกู้ยืมเงินแทนบริษัท: ดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจการ ?            กรรมการกู้ยืมเงินแทนบริษัท  เนื่องจากการกู้เงินจากธนาคารใน นิติบุคคลติดเงื่อนไขที่ธนาคารไม่สามารถให้ สินเชื่อต่อกิจการได้โดยตรง...

อ่านเพิ่มเติม
รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายประจำงวด?

รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายประจำงวด?

รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายประจำงวด? รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายประจำงวด?             ปัญหาในการพิจารณาว่า รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานที่จะตัดจ่ายในปีที่เกิดรายจ่ายได้   เป็นค่าใช้จ่ายในในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายจ่ายนั้นเลย...

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบ ภ.ธ.40 คือ อะไร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบ ภ.ธ.40 คือ อะไร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบ ภ.ธ.40 คือ อะไร ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีอากรประเมิน คือภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากธุกิจเฉพาะ ได้แก่ การธนาคาร ( รวมถึงการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) , ธุรกิจเงินทุน, ธุรกิจหลักทรัพย์, ประกันชีวิต, การจำนำ...

อ่านเพิ่มเติม
บัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขาย

บัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขาย

บัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขายบัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขาย  ในความหมายโดยทั่วไป  การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือไปจากการ โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้...

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​ ความหมายของ “ค่าลดหย่อน” หรือ “ค่าลดหย่อนภาษี” มันคือ “รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว” คำสั่งกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับ...

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชี ภาษีสินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชี ภาษี  ในการรับทำบัญชีของ สำนักงานบัญชี   กลุ่มธุรกิจที่ประกอบกิจการซื้อมาขายไป จะมีการฝากขายกับห้างสรรสินค้า โรงแรม ร้านค้าต่างเพื่อเป็นการสร้างช่องทางการขายให้กว้างขวางขึ้น  ดังนั้นการฝากขายสินค้า หรือ...

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าไปต่างประเทศ รายได้ เฉลี่ยภาษีซื้อ

ภาษีส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าไปต่างประเทศ รายได้ เฉลี่ยภาษีซื้อ

ภาษีส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าไปต่างประเทศ รายได้ เฉลี่ยภาษีซื้อภาษีส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าไปต่างประเทศ รายได้ เฉลี่ยภาษีซื้อ ปัญหาของกิจการส่งออก โดยสินค้าไม่ผ่านเข้ามาในประเทศ เป็นการสั่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปส่งให้ลูกค้าที่อยู่อีกประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม
ใบกํากับภาษี กระดาษความร้อน ข้อความจางหายไปจนไม่สามารถอ่านได้??

ใบกํากับภาษี กระดาษความร้อน ข้อความจางหายไปจนไม่สามารถอ่านได้??

ใบกํากับภาษี กระดาษความร้อน ข้อความจางหายไปจนไม่สามารถอ่านได้??ใบกํากับภาษี กระดาษความร้อน ข้อความจางหายไปจนไม่สามารถอ่านได้??                   บริษัทได้รับ ใบกํากับภาษี กระดาษความร้อน ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบกระดาษความร้อน...

อ่านเพิ่มเติม
เครดิตภาษีเงินปันผล คืออะไร? แล้วเราต้องยื่นไหม?

เครดิตภาษีเงินปันผล คืออะไร? แล้วเราต้องยื่นไหม?

เครดิตภาษีเงินปันผล คืออะไร? แล้วเราต้องยื่นไหม? ใครที่ลงทุนหุ้น อาจกำลังเข้าใจว่าเงินปันผลที่ได้รับจะต้องเสียภาษีในอัตรา 10% และสามารถเลือกได้ว่าจะยอมเสีย 10% แล้วจบไป หรือจะนำมารวมคำนวณภาษีและเครดิตภาษีตอนสิ้นปีก็ได้ แต่นั่นเป็นความเข้าใจถูกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น!...

อ่านเพิ่มเติม
5 เรื่อง “ภาษีหุ้น” นักลงทุน คนอยากเล่นหุ้นต้องรู้ สรุปเสียภาษีอะไรบ้าง

5 เรื่อง “ภาษีหุ้น” นักลงทุน คนอยากเล่นหุ้นต้องรู้ สรุปเสียภาษีอะไรบ้าง

5 เรื่อง “ภาษีหุ้น” นักลงทุน คนอยากเล่นหุ้นต้องรู้ สรุปเสียภาษีอะไรบ้าง หากเปรียบ “ภาษี” เป็นดั่งสึนามิที่ซัดเข้าหาผู้คนบนฝั่งอย่างถาโถมก็คงไม่ผิดนัก เพราะช่วงต้นปีแบบนี้เป็นเวลาที่ผู้มีรายได้ต้องยื่นภาษีกันแล้ว แถมด้วยกระแสภาษีอื่นๆ...

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีย้อนหลัง…เรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากเจอ

ภาษีย้อนหลัง…เรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากเจอ

ภาษีย้อนหลัง...เรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากเจอ เมื่อฤดูกาลยื่นภาษีมาถึง ในฐานะพลเมืองที่ดีต่างก็วุ่นวายหาเอกสารประกอบการยื่นภาษีกันมือเป็นระวิง สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งจะมีโอกาสยื่นภาษีเป็นครั้งแรกในปีนี้ หรือบางคนที่อาจไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลย...

อ่านเพิ่มเติม
โดนภาษีย้อนหลัง รับมืออย่างไรดีนะ?

โดนภาษีย้อนหลัง รับมืออย่างไรดีนะ?

โดนภาษีย้อนหลัง รับมืออย่างไรดีนะ? ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปเสียภาษีหรือยื่นแบบภาษีประจำปีแล้วละก็ อย่านิ่งนอนใจนะ รีบเข้าไปเสียภาษีให้ตรงเวลากันด้วย ไม่อย่างนั้นจะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังขึ้นมา งานงอกแน่ๆเลยนะ หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคย เสียภาษีครั้งแรก หรือยังไม่ค่อยเข้าใจว่า...

อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่บทความ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบัญชี
หจก. เคพีซีเอส การบัญชีและภาษีอากร

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 9
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อสำนักงานตั้งอยู่ที่


  • เลขที่  11/1 อาคารเอไอเอสาทร
  • ทาวเวอร์ ชั้น 9 แขวงยานนาวา
  • เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

LINE  ADD FRIEND


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า